Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

25-04-2018 17:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica 44 38.07 0.3 32.4 57.8 25.4 0.2 -
Otoka 50 43.94 7.6 50.7 72.1 21.4 - 26.8
Mobilna (Ilidža) 53.3 39.81 1.7 36.5 46.3 9.8 - 41.3
Ilijaš 30.2 40.80 4.7 4.2 5.7 1.4 - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave 41.5 27.63 0.4 18.7 23.4 - 0.2 -
Ivan Sedlo - - - - - - - -

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)