Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

20-02-2018 22:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica - 59.48 - - - - - -
Otoka - 0.68 - 37.8 50.1 12.3 - 11.4
Mobilna (Ilidža) 135 101.87 155.3 35.5 43 7.5 - 10.2
Ilijaš 66.2 64.43 45.3 25.6 23.6 0.5 - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave 117.2 83.82 50.5 38.1 52.8 - 0.8 -
Ivan Sedlo - - 96.8 - - - - 40.9

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)