Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

25-11-2017 00:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica 40.7 - 4.9 10.6 14.6 4.1 1.1 -
Otoka 199 - 26 58 282.2 224.3 - 1.8
Mobilna (Ilidža) 226.9 - 37.3 37.7 198.1 160.4 - 2
Ilijaš 126.5 - 24.8 17.1 50 25.2 - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave 50.4 - 6.3 - - - 0.6 -
Ivan Sedlo 9.8 - 0.8 - - - - 55.6

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)