Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

18-10-2018 19:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica 71.3 45.01 4.9 39.3 43.2 3.9 0.3 -
Otoka 152 65.37 16.5 95.6 215.7 120.1 - 2.2
Mobilna (Ilidža) 103.8 52.63 12.6 61.5 84.8 23.3 - 22.8
Ilijaš 122.9 64.12 138.5 71.3 93.6 21.7 - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave - - - - - - - -
Ivan Sedlo - - - - - - - -

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)