Obavještenje

Zbog povremenih problema sa konekcijom/vezom, mogući su kratkotrajni prekidi prenosa podataka. Podaci koji se ne prikazuju nisu izgubljeni i dostupni su nakon uspostavljanja konekcije/veze sa stanicom.


06-07-2018 - 06.07.2018. - Analizator azotnih oksida sa automatske stanice Vijećnica izuzet na servis.
28-06-2018 - 28.06.2018. - Prekid rada analizatora sumpor dioksida na automatskoj stanici Otoka
17-05-2018 - Analizator sumpor dioksida SO2 na automatskoj stanici Vijećnica u kvaru.

Analizator sumpor dioksida SO2 na automatskoj stanici Vijećnica u kvaru. U toku je servis analizatora.02-03-2018 - 02.03.2018. - Informacija za javnost

Za više informacija kliknite na ovaj tekst.


02.03.2018. - Informacija za javnost


20-02-2018 - 20.02.2018. - Konekcija s automatskom stanicom Otoka u funkciji.

Konekcija s automatskom stanicom Otoka u funkciji. PM10 analizator i dalje van funkcije zbog kvara.